1) برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.

2)این دانشگاه از طریق سامانه flywire شهریه دریافت می‌کند.

3)پروفایل شما، با توجه به اطلاعات دانشجویی شما، در سامانه flywire تشکیل می‌شود.

4) شهریه شما طی یک روز کاری به سامانه flywire پرداخت میشود.

5) رسید واریزی به سامانه ٔ flywire را در یک روز کاری و رسید دریافت دانشگاه از flywire را طی دو روز کاری از ما دریافت خواهید کرد

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

×