1) برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.

2) این دانشگاه از طریق دریافت پول در حساب بانکی خود، شهریه شما را دریافت می‌کند.

3)شهریه شما به صورت مستقیم به حساب دانشگاه واریز و اطلاعات دانشجویی شما روی فیش بانکی درج میشود

4)رسید واریزی بانکی به همراه اطلاعات خود را، طی ۱ روز کاری از ما دریافت کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

×