ژوئن 26, 2021

آشنایی با انواع مالیات غیرمستقیم در کانادا

این نوع مالیات، بر فروش نهایی یک محصول یا خدمات در کانادا اعمال می‌شود که مالیات بر فروش نام دارد. مالیات بر فروش‌هایی که در ادامه […]
×