اکتبر 2, 2021

به گزارش Quant: شاخص های بیت کوین اکنون شبیه Q4 2020 هستند، آیا پیشرفت بزرگی در راه است؟

به گزارش Quant برخی از شاخص های بیت کوین روندی مشابه Q4 2020 نمایش می دهند که نمایانگر این است که بیت کوین می تواند پیشرفت […]
×