دسامبر 23, 2021

FDA مجوز مصرف قرص فایزر و مرک (Merck) را برای درمان کرونا صادرکرد

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مجوز استفاده از قرص فایزر و قرص ضد ویروسی Merck & Co را برای درمان کرونا صادرکرد در یک […]
×