ژوئن 10, 2021

BIS در پروژه فرامرزی ارز دیجیتال به بانکهای مرکزی فرانسه و سوئیس می پیوندد.

پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی توافق فرامرزی فیات فرانسه و سوئیس را آزمایش خواهد کرد. بانک فرانسه و بانک ملی سوئیس در حال همکاری با بانک […]
×