جولای 5, 2021

قوانین بیمه بیکاری (EI) برگرفته از وبسایت رسمی دولت کانادا

تعریف : بیمه‌ی اشتغال (Employment Insurance (EI)) که به آن بیمه‌ی بیکاری هم گفته می‌شه، کمکهای مالی منظمی‌است که به فرد شاغلی که بیکارشده ، اعطا […]
×