ژوئن 7, 2021

دو پنجم هزاره های استرالیایی فکر می کنند سرمایه گذاری در بازار کریپتو باعث افزایش دارایی های آنها می شود.

کارگرانی استرالیایی نگران نوسانات هستند ، اما هزاره ها کیسه های کریپتوی خود را پر می کنند. تحقیقات نشان داده است که از هر پنج استرالیایی […]
×