ژوئن 29, 2021

مردم ال سالوادور مجبور نیستند از کیف پول بیت کوین دولت استفاده کنند.

کیف پول جدید بیت کوین “Chivo” دولت قابل مبادله و بدون کارمزد خواهد بود. طبق آخرین بیانیه نایب بوکله ، رئیس جمهور السوادور که طرفدار بیت […]
×