سپتامبر 9, 2021

اقدام صرافی ارز دیجیتال Bull Bitcoin برای ادغام شبکه Lightning

صرافی کانادایی Bull Bitcoin در حال ادغام شبکه Lightning با خدمات غیر حضوری خود است. مدیرعامل فرانسیس پولیوت می گوید کاربران این پلتفرم اکنون می توانند […]
×