می 9, 2022

تایید هویت دو عاملی (2FA) چیست؟

تایید هویت دو عاملی (Two-factor authentication) که به اختصار 2FA گفته می‌شود، روشی برای ورود به یک حساب کاربری است که در آن سیستم برای این‌که […]
×