سپتامبر 29, 2021

وضعیت باز یا بسته‌بودن اماکن و ادارات در تعطیلی ۳۰ سپتامبر در بریتیش‌کلمبیا

روز ۳۰ ام سپتامبر (September) اولین روز ملی “حقیقت و مصالحه” (Truth and Reconciliation) در کانادا، یادبودی عمومی از تاریخ غم‌انگیز و دردناک مدارس شبانه‌روزی است […]
سپتامبر 19, 2021

آیا ۳۰ سپتامبر در همه‌ی استان‌ها تعطیل رسمی است ؟!

روز ۳۰ ام سپتامبر (September)، که با عنوان “روز صلح و حقیقت” نامگذاری شده‌است، تعطیلات جدیدی است که برای یادبود قربانیان مدارس شبانه‌روزی و ادای احترام […]
×