دسامبر 22, 2021

نگاهی به ۱۵ تصویر اثرگذار از رویدادهای خبری مهم کانادا در سال ۲۰۲۱

🔹️تصویر یک عابر پیاده تنها که پس از اعلام قرنطینه‌ی کبک در ژانویه‌ی ۲۰۲۱ از بلوار خالی Rene-Levesque در مونترال عبور می کند. (The CANADIAN PRESS/Paul […]
×