جولای 5, 2021

ساکنین ۱۲ تا ۱۷ ساله‌ی انتاریو می‌توانند زودتر از موعد، نوبت دوز دوم واکسن را رزروکنند.

سیستم پرتال استانی از ساعت ۸ صبح دوشنبه باز می‌شود تا نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله‌ی انتاریو بتوانند زودتر از موعد تعیین‌شده، نوبت دوز دوم واکسن […]
×