ژوئن 12, 2021

کانادا ۱۰۰ میلیون دوز واکسن را با کشورهای در حال توسعه به اشتراک می‌گذارد.

کانادا ۱۰۰ میلیون دوز واکسن را با کشورهای در حال توسعه به اشتراک می‌گذارد. کانادا در‌نظر‌دارد تا سقف ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا، به کشورهای در […]
×