دسامبر 31, 2021

ثبت درخواست برای دريافت کمک‌های مالی جدید کانادا آغاز شد

دولت کانادا امکان درخواست برای دریافت مزایای لاک‌داون نیروی کار (expanded Canada Worker Lockdown Benefit) را فعال کرده‌ و اکنون ساکنین اکثر استانها و مناطق کانادا […]
×