ژانویه 14, 2022

کدام استانهای کانادا با کمبود مسکن مواجه هستند؟

استانهای انتاریو، آلبرتا و مانیتوبا با بیشترین کمبود مسکن در کانادا مواجه بوده و تنها استان‌هایی هستند که سرانه‌ی مسکن در آنها کمتر از میانگین کشوری […]
×