آگوست 30, 2021

کاهش عواقب مالی مردم افغانستان توسط رمزنگاری

با فروپاشی نظام سیاسی، نظام مالی نیز سقوط می کند. بنابراین، شهروندان افغان هرچه بیشتر به رمزنگاری روی می آورند. به گفته نویسنده KL Toth ، […]
×