نوامبر 22, 2021

کانادا دومین کشور برتر جهان و اولین کشور در زمینه مهاجرت و سرمایه گذاری شناخته‌شد

کانادا برای اولین بار، در فهرست برندهای ملی آنهولت-ایپسوس (Anholt-Ipsos Nation Brands Index) در سال 2021، به رتبه دوم صعود کرد. آلمان در این فهرست NBI […]
×