سپتامبر 16, 2021

ارائه‌ی برنامه‌های تشویقی برای جذب کارکنان مراقبت بهداشتی در بریتیش‌کلمبیا

دولت بریتیش‌کلمبیا جهت استخدام پرستار و سایر نیروهای متخصص مراقبت بهداشتی اقدام به ارائه‌ی امتیازات و برنامه‌های تشویقی کرده‌است. این امتیازات شامل پشتیبانی برای مسکن، سفر […]
×