می 1, 2022

فرودگاه‌هایی که پس از ۲ سال، پروازهای بین‌المللی را ازسر می‌گیرند

Published April 30, 2022 روز دوشنبه برای اولین بار از زمان شروع همه‌گیری، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) فعالیت خود را در ۳۹ فرودگاه کوچک از […]
×