می 15, 2022

تماشای “ماه خونی” در پدیده‌ی ماه‌گرفتگی یکشنبه شب در انتاریو

Published May 13, 2022 یکشنبه شب، یک ماه گرفتگی در راه است و مردم انتاریو در موقعیتی ویژه قرار گرفته اند و امکان دیدن اين ” […]
×