اکتبر 25, 2021

پایان مهلت واکسیناسیون کارکنان بهداشتی بریتیش‌کلمبیا تا ۲۶ اکتبر

در بریتیش‌کلمبیا مهلت دریافت واکسن پرسنل بهداشتی، درحال اتمام است اما هنوز هزاران نفر از آنها حتی یک دوز هم نزد‌ه‌اند. دستور الزامی‌بودن واکسیناسیون کامل برای […]
×