می 2, 2022

افزایش زمان پردازش پاسپورت‌ها در کانادا

Published April 29, 2022 کانادایی‌ها در روزهای اخیر، در صف‌های طولانی دفاتر گذرنامه منتظر می‌مانند، زیرا با کاهش محدودیت‌های کرونا، دولت فدرال با افزایش مجدد درخواست‌ها […]
×