سپتامبر 14, 2021

اجباری شدن واکسیناسیون برای کارکنان مراکز درمانی مراقبتی در بریتیش کلمبیا

بنا بر اعلام مقامات استانی از ماه آینده واکسیناسیون برای تمامی کارکنان در مراکز درمانی در بریتیش کلمبیا اجباری خواهد بود. دکتر بانی هنری (Bonnie Henry) […]
×