نوامبر 20, 2021

اطلاعات جامع درمورد واکسن فایزر برای کودکان ۵ تا ۱۱ سال کانادا

بهداشت کانادا تزریق واکسن دو دوز Pfizer-BioNTech کووید-19 را برای کودکان، مجاز اعلام‌کرد. دوز دریافتی : کودکان ۵ تا ۱۱ ساله‌ی کانادا اکنون واجد شرایط دریافت […]
×