جولای 13, 2021

نوشیدن الکل در ۲۲ پارک ونکوور مجازشد.

هیئت مدیره‌ی پارک‌های ونکوور، ۳۰ ماه پیش پیشنهاد قانونی شدن نوشیدن الکل در ۲۲ پارک ونکوور را طرح‌کردند و اکنون از روز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح […]
×