نوامبر 12, 2021

روز یادبود چیست؟

1- روز یادبود اولین بار در سال ۱۹۱۹ در سراسر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا برگزار شد. به دلیل یادبود توافقنامه‌ی آتش‌بسی که جنگ جهانی اول را […]
×