دسامبر 9, 2021

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره اصلی را ثابت نگه می‌دارد.

بانک مرکزی کانادا هشدار داده است که افزایش هزینه زندگی همچنان تا سال آینده ادامه خواهد یافت و در عین حال نشان داده است که هنوز […]
×