سپتامبر 26, 2021

کانادا ممنوعیت پروازی خود با مراکش را تا پایان اکتبر، تمدید و ممنوعیت پروازهای هند را لغوکرد.

حمل‌و‌نقل کانادا روز ۲۴ سپتامبر (September)، اعلام‌کرد تمام پروازهای مستقیم مسافربری از مراکش (Morocco) تا پایان روز ۲۸ اکتبر (October) ممنوع خواهدبود. همچنین مسافرانی که قصددارند […]
×