آگوست 27, 2021

اپراتور دستگاههای خودپرداز بیت کوین به منظور مقابله با پولشویی انجمن ایجاد کردند.

بسیاری از اپراتورهای BTM احساس می‌کنند که تنها درخواست شماره تلفن همراه برای رفع مشروطیت آنها از داشتن الزامات احراز هویت (KWC) کافی است. اپراتورهای اصلی […]
×