سپتامبر 19, 2021

حضور معترضان به واکسیناسیون در محوطه‌ی برخی مدارس بریتیش‌کلمبیا منجر به ممنوعیت تردد دانش‌آموزان شد.

روز ۱۷ سپتامبر (September) به دلیل تجمع اعتراضی مردم علیه واکسن و ماسک، در محوطه‌ی چند مدرسه در بریتیش‌کلمبیا، مسئولان مدارس مجبور به برقراری وضعیت “hold […]
×