دسامبر 18, 2021

تمام مسافران پروازهای ورودی به کانادا باید تست منفی PCR داشته‌باشند.

کانادا بار دیگر از تمام مسافران ورودی، صرف نظر از طول مدت سفر یا مکان، می‌خواهد که قبل از عزیمت به کانادا تست PCR داده و […]
×