ژوئن 28, 2021

صدور مجوز فعالیت ۳۰ استخراج کننده بیت کوین در ایران در بحبوحه ی افت هش ریت بیت کوین

استخراج کنندگان بیت کوین در ایران مجوز فعالیت های جنجالی را دریافت می کنند زیرا “هش ریت” این شبکه ضربه خوبی را می بیند. به گزارش […]
×