سپتامبر 27, 2021

تغییرات شرایط بیمه بیکاری از ۲۶ سپتامبر

سیستم بیمه بیکاری به‌دلیل مطالبات جدید اعمال شده از ۲۶ سپتامبر (September)، تغییراتی خواهدداشت ازجمله : 🔹️پیش ازاین، متقاضیان بیمه‌ی بیکاری یا EI باید حداقل ۶۰۰ […]
×