آگوست 19, 2021

هشدار مقامات اسپانیا به مبادله ارزهای دیجیتال برای خدمات ثبت نشده

مشاغل ارزهای دیجیتال همچنان تحت فشار نهادهای نظارتی مختلف در سطح جهان قرار دارند. به عنوان مثال، کمیسیون ملی بورس اوراق بهادار اسپانیا (CNMV) اخیراً به […]
×