نوامبر 17, 2021

لغو برخی قوانین مرزی برای افرادی که تحت‌تأثیر سیل اخیر بریتیش‌کلمبیا قرارگرفته‌اند.

برخی از قوانین مرزی مرتبط با کرونا، به‌دلیل کمک به کانادایی‌هایی که در سیل بریتیش‌کلمبیا سرگردان شده‌اند، لغو می‌شوند. آژانس خدمات مرزی کانادا تأیید کرد افرادی […]
×