آوریل 26, 2022

کانادا قوانین ورود مسافران به این کشور را آسان‌تر کرد

Published April. 25, 2022 از ۲۵ ایپریل (April): تمام کودکان ۵ تا ۱۱ ساله‌ (واکسینه یا غیرواکسینه) که با والدین یا قیم خود که واکسینه شده‌است، […]
×