اکتبر 22, 2021

تسهیل شرایط کار در انتاریو برای مهاجران متخصص

انتاریو لایحه‌ای را پیشنهاد کرده که درصورت تصویب، موانع پیش روی متخصصان آموزش‌دیده‌‌ی خارجی را از بین می‌برد و درواقع به روند اشتغال مهاجران متخصصی که […]
×