می 10, 2022

کشف هزاران سکه‌ی تقلبی در گردش و احتمال وجود آن در کیف شما

Published May 9, 2022 پس از کشف و ضبط حدود ۱۰‌هزار تونی (دو دلاری) تقلبی که در سیستم پولی کانادا به گردش درآمده است، مردی ۶۸ […]
×