دسامبر 27, 2021

صنعت گردشگری در کانادا احتمالا تا پاییز سال آینده باید روی سفرهای داخلی حساب‌کند.

صنعت گردشگری از جمله بخش‌هایی است که به شدت تحت تأثیر این همه‌گیری قرار گرفته است. با وجود عدم قطعیت اطلاعات موجود در مورد سویه‌ی Omicron، […]
×