نوامبر 28, 2021

هزینه های زندگی در تورنتو برگرفته از وبسایت NUMBEO

هزینه های تخمینی ماهانه‌ی یک خانواده چهار نفره بدون درنظرگرفتن اجاره 3,439 دلار (4,399C$ ) است . هزینه‌ی ماهانه زندگی یک نفر بدون اجاره 949 دلار […]
×