اکتبر 7, 2021

افزایش قیمت بنزین در این هفته و رکوردشکنی قیمت در ۵ استان کانادا

درطی این هفته، قیمت بنزین در بسیاری از استانهای کانادا افزایش می‌یابد و در برخی مناطق، رکوردهای قیمت شکسته‌خواهندشد. پیش بینی می‌شود افزایش قیمتها نه تنها […]
×