می 8, 2022

رکوردشکنی قیمت بنزین در این آخرهفته در انتاریو

Published May. 7,2022 در استان انتاریو قیمت بنزین در آستانه ثبت رکورد جدیدی است. به گفته‌ی کارشناسان انرژی، قیمت بنزین در تعطیلات آخرهفته به‌این‌صورت خواهدبود: روز […]
×