نوامبر 5, 2021

درآمد رانندگان اوبر (Uber) در شهرهای مهم کانادا

درباره‌ی امکان زندگی در رفاه و تأمین مالی با اشتغال در اوبر (Uber) به عنوان راننده پرسش‌هایی زیادی مطرح شده است، اما بر اساس نتایج یک […]
×