ژانویه 2, 2022

قوانین و مقررات جدیدی که در سال 2022 به صورت فدرال و استانی اجرا می شود

فدرال : 🔹️ممنوعیت درمان تبدیلی (تغییر جنسیت) Ban on conversion therapy : قانون ممنوعیت درمان تبدیلی از 7 ژانویه 2022 ، اجرا می‌شود و طبق قانون […]
×