ژانویه 14, 2022

افراد بیشتری در انتاریو واجدشرایط دریافت دوز چهارم واکسن شدند

Published 14 January 2022 از این جمعه، افراد بیشتری واجد شرایط رزرو نوبت چهارمین دوز واکسن کرونا در انتاریو خواهند بود. بهداشت انتاریو اعلام‌کرد: از ۱۴ […]
×