اکتبر 30, 2021

تجویز دوز تقویت‌کننده‌ی واکسن به گروه‌های جدیدی از جمعیت کانادا

کمیته‌ی ملی مشاوره ایمن سازی (NACI)، دستورالعمل‌های واجدشرایط بودن واکسن های تقویت‌کننده (Booster) را گسترش داده است. در این به‌روزرسانی به استانها توصیه می‌شود : ♦️به […]
×