دسامبر 13, 2021

در کانادا برای دوز تقویتی (Booster) چه واکسنی بزنیم بهتر است ؟

در حال حاضر، فقط واکسن‌های mRNA برای استفاده به عنوان تقویت‌کننده (Booster) در کانادا مجاز هستند که شامل فایزر Pfizer-BioNTech و مدرنا Moderna می‌‌باشد. بر اساس […]
×