دسامبر 3, 2021

توصیه‌ی اکید NACI به دریافت دوز تقویتی واکسن کرونا برای افراد بالای ۵۰ سال

کمیته ملی مشاوره ایمن سازی (NACI) اکنون قویاً دریافت دوز تقویتی (Booster) کووید را به افراد بالای ۵۰ سال توصیه می کند. اما برای افراد ۱۸ […]
×